מבזקים

גז טבעי במשק הישראלי - תקציר מנהלים

ביום שני, ה- 13.05.2013, השתתפו מנכ"ל המכון, עו"ד דרור שטרום, וחוקרת המכון אריאלה ברגר בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת בעניין יצוא הגז הטבעי מישראל. בוועדה הוצג דו"ח חדש של המכון הישראלי לתכנון כלכלי על הגז טבעי במשק הישראליץ